Forløb med en Bisidder - Gratis Bisidder rådgivning, Bisidder netværk , Bisidderne i Næstved

Go to content

Forløb med en Bisidder

Hvad tilbyder vi
Forløb med en bisidder.

Et forløb med deltagelse af en bisidder vil typisk bestå af disse tre faser:

1. Forberedelse:

Du og bisidderen holder et indledende møde, hvor bisidderen informeres om opgaven.
Bisidderen hjælper dig med at skabe overblik over, hvad du ønsker at opnå ved mødet med f.eks. det offentlige. I aftaler, hvordan f.eks. mødet med sagsbehandleren skal forløbe.

2. Deltagelse i mødet:

Bisidderen tilbyder at deltage i mødet. Bisidderen har bl.a. til opgave at støtte dig, så du får stillet de relevante spørgsmål. Det er ofte en fordel, at man er flere, som har hørt, hvad der er blevet sagt og aftalt.
Bisidderen skriver evt. notater fra mødet.

3. Afslutning:

Bisidderen og du afrunder sagen.
Bemærk: Kontakt Bisidderne i Næstved så snart du ved, at du ønsker en bisidder ved din side. Jo før, jo større er muligheden for at finde en bisidder, der har den fornødne tid til at hjælpe netop dig.

Back to content