Bisidderne i Næstved tilbyder

corey-hearne-348685-unsplash

En bisidder er en person, som hjælper og støtter dig gennem et kompliceret eller personligt udfordrende forløb.

Hvorfor kan der være behov for en bisidder?

Der kan være situationer hvor der er behov for en bisidder, hvis du for eksempel:

 • føler du ikke bliver hørt eller dit problem ikke bliver ordentligt løst.
 • ikke får sagt alt det du gerne ville sige eller spørge om.
 • ikke ”hører” hvad der bliver sagt.

Hvad gør en bisidder?

Populært sagt, så hjælper en bisidder dig med at få overblik over din egen situation.

Sagt på en anden måde, så hjælper en bisidder dig med:

 • at sige det, du gerne vil sige.
 • at varetage dine interesser.
 • at du får den hjælp og støtte, du har ret til.
 • at være ekstra øjne og ører i situationer, hvor du føler dig utryg eller usikker.

Hvad er en bisidder er ikke?

 • sagsbehandler
 • en advokat
 • part i sagen
 • en mægler

Vi tilbyder for eksempel at deltage i:

 • Lægebesøg
 • Møde med sagsbehandler
 • Børn- og Unge sager
 • Pensionssager
 • På hospitalet
 • Møde vedrørende visitation til hjemmehjælp
 • Møde i Skifteretten/arvesager
 • Boligskifte
 • Ansøgning om hjælpemidler

Et typisk forløb

Efter du har kontaktet os, vil et forløb med deltagelse af en bisidder typisk bestå af disse tre faser:

1. Forberedelse
Du bliver kontaktet telefonisk af en bisidder.

Du informerer bisidderen om opgaven og I aftaler sammen det videre forløb.

Bisidderen hjælper dig med at skabe overblik over, hvad du ønsker at opnå ved mødet med for eksempel det offentlige.

Sammen aftaler I hvordan mødet med sagsbehandleren skal forløbe.

2. Deltagelse i mødet:

Bisidderen tilbyder at deltage i mødet.

Bisidderen har blandt andet til opgave at støtte dig, så du får stillet de relevante spørgsmål.

Det er ofte en fordel, at der er flere som hører, hvad der bliver sagt og aftalt.

Hvis du har brug for det, skriver bisidderen notater fra mødet.

3. Afslutning:

Bisidderen og du afrunder sagen.

Bemærk: Kontakt Bisidderne i Næstved så snart du ved, at du ønsker en bisidder ved din side. Jo før du kontakter os, jo større er muligheden for at finde en bisidder, der har den fornødne tid til at hjælpe netop dig.

Tavshedspligt

Tavshedspligt

En bisidder har tavshedspligt. Det betyder, at de informationer, du og bisidderen udveksler, bliver mellem jer.

Kvalitet

Bisidderne i Næstved har alle gennemgået et relevant bisidderkursus, og i netværket lærer vi hele tiden mere, ligesom vi udveksler erfaringer.